Maker nedir?

Günümüzde maker hareketinin popülaritesinin artmasıyla birlikte maker teriminin ne olduğu, nasıl başlanılacağı, ne gibi materyallerin kullanılacağı önemli bir konu olmuştur.

Aslında üretebilen kişiye maker diyebiliriz. Piyasada hazır satılan bir ürünü almak yerine kendimiz yapabilir, hazır bir ürün üzerinde değişiklik yaparak kendi ihtiyaçlarımıza uygun hale getirebilir yada daha önce hiç yapılmamış düşünülmemiş bir ürünü ortaya çıkarabiliriz.

Bizim ise bu alanda ele aldığımız konulardan ilki modellemedir.
Modelleme veya tasarım da diyebiliriz, yaratım sürecinin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması sürecini ve çalışmalarını kapsar. Bu derslerde öğrencilerimiz üç boyutlu programlar sayesinde farklı projeler için modeller düşünecekler ve tasarlayacaklar, analitik ve soyut düşünme becerilerinin öne çıktığı özgün projeleri bireysel olarak tasarlamış ve gerçekleştirmiş olacaklar.

ikinci adımda ise üretim öne çıkmaktadır.
Atölyemizdeki üç boyutlu yazıcılar sayesinde öğrencilerimiz tasarım derslerinde yarattıkları modelleri fiziksel olarak meydana getirmiş olacaklar. Bu sayede üç boyutlu yazıcılar hakkında bilinmesi gereken
iç dolgu, yüzey kalitesi, extruder hızı gibi onlarca parametreyi tecrübe etmiş olacaklar.

üçüncü adımda ise kontrol ve kodlama gelmektedir.
Tasarımın ardından ortaya çıkan modeller sanatsal bir ürün olabileceği gibi işlevsel hareketli mekanik parçalar da olabilir. Bu mekanizmaların hareket kabiliyeti kazanabilmesi için mutlaka belli sensörlere ve motorlara ihtiyacı vardır ve bunları kontrol edecek bir nevi beyin görevi görecek devre kartlarına. Mikroişlemciler için kodlama dersleri ile bir çok sensörden okunan değerleri belli şartlara bağlayarak mikroişlemciye görevler atayabiliyor ve üretilen modellere fonksiyonlar kazandırabiliyoruz.